We notice you have javascript switched off.
If you're just here to have a look around you shouldn't have any problems, but if you'd like to make a donation you'll need to switch javascript on.

Theatr Genedlaethol Cymru

Theatr Genedlaethol Cymru

Wales

Creu naratif cenedlaethol trwy theatr Gymraeg o’r radd flaenaf. Shaping a national narrative through highest quality Welsh-language theatre.

Theatr Genedlaethol Cymru : yn creu theatr dychmyglon ac uchelgeisiol - ar brif lwyfannau, mewn safleoedd penodol a gyda chymunedau amrywiol  - ledled Cymru a thu hwnt. Wrth greu naratif cenedlaethol sy’n adlewyrchu diwylliant deinamig Cymru, rydym yn cynnig cyfleoedd i chwerthin, i ddwys ystyried, i ddarganfod o'r newydd, i gwestiynu ac i ddathlu.

The Welsh-language national theatre of Wales : creating innovative theatre on the main stage, in suprising locations and engaging communities in Wales and beyond. Shaping a national narrative that reflects Wales’ dynamic culture that resonates with other nations across the globe.

 

"Theatr Genedlaethol Cymru…brilliantly dramatises Wales’s tussle of languages and identities – and its ambitions stretch far beyond its own borders." The Guardian

Share your support

Theatr Genedlaethol Cymru

TGEN001 Dathlu'r Deg

Dathlu'r Deg

Bydd rhodd i ddathlu penblwydd y cwmni yn gymorth i sicrhau'r dyfodol... Read more

Donate