We notice you have javascript switched off.
If you're just here to have a look around you shouldn't have any problems, but if you'd like to make a donation you'll need to switch javascript on.

Caersalem Caernarfon

Caersalem Caernarfon

Wales

Mae Caersalem yn eglwys sydd eisiau “adnabod, addoli a dilyn Iesu a’i gyflwyno i eraill.”

Rydym yn eglwys sy'n cynnal nifer o weithgareddau yng Nghaernarfon o addoli ar y Sul, i glybiau ieuenctid ac hefyd yn rhan o waith ehangach fel Banc Bwyd Arfon. Rydym hefyd yn cefnogi gwaith cenhadol a dyngarol mewn rhannau eraill o Gymru â'r byd.
Fundraising Regulator

Share your support

Caersalem Caernarfon

CSALEM Casgliad Cyffredinol Caersalem

Casgliad Cyffredinol Caersalem

Rhoddion yn mynd tuag at gronfa gyffredinol Eglwys Caersalem, Caernarfon... Read more

Donate
ZLXB01 Your first campaign

Your first campaign

Write a really compelling short description or summary... Read more

Donate