We notice you have javascript switched off.
If you're just here to have a look around you shouldn't have any problems, but if you'd like to make a donation you'll need to switch javascript on.

Capel Cildwrn

Capel Cildwrn

Wales

Ein bwriad yw adnabod Iesu Grist yn well a’i gyflwyno I eraill. Our desire is to know Jesus Christ better and to present him to others.

Rydym yn eglwys sy'n cynnal oedfaon ar y Sul sy’n cael eu darlledu drwy Facebook Live. Mae oedfa’r bore yn cael ei chyfieithu i Saesneg. Rydym hefyd yn weithgar gyda Agor y Llyfr (Y Feibl Gymdfeithas) yn Ysgolion yr ardal. Rydym hefyd yn cefnogi gwaith cenhadol a dyngarol mewn rhannau eraill o Gymru â'r byd. We are a church that hosts services on Sundays which are broadcasted through Facebook Live. The morning service is translated into English. We are also active with 'Open the Book' (Bible Society) in four local primary schools. We also support missionary and humanitarian work in other parts of Wales and the world.
Fundraising Regulator

Share your support

Capel Cildwrn

CILDWRN Cildwrn

Cildwrn

Bydd eich rhodd yn mynd tuag at wahanol weinidogaethau Capel Cilwrn i hyrwyddo’r efengyl. Diolch yn fawr am eich haelioni. ... Read more

Donate